23 oktober 2010

Puzzle comic! :D

Jag har snubblat över en webcomic bestående mestadels av två pusselbitars meningslösa dialog. Den heter IDK Comics. Här är en något morbid bild som jag fann:Mouseover-texten löd: All of them. -.-

Inga kommentarer: