06 november 2008

Vi går inte i skolan för att få ofullständig undervisning!

Nu tänkte jag ösa ur mig lite ilska över vad vår skola just beslutat.

Tyskagruppen jag går i är rätt liten. I tisdags fick vi veta att eftersom vi är färre än tretton elever, har rektorn beslutat att skära ner på lektionstiden från 150 minuter i veckan till 100. Anledningen uppges vara uteslutande ekonomisk; tydligen har man inte råd med full undervisning för en grupp på tio elever. Till sitt försvar säger ledningen att "med en så liten grupp får man ju mycket mer tid och plats än i en större klass, så då behöver inte lektionerna vara lika långa." Nähä, men straffa oss inte bara för att vi råkar ha det bra.

Vi elever får 50 minuters håltimme ensamma medan alla andra har sina språklektioner, och dessutom får vi såklart mer hemarbete för att fortfarande uppnå kursmålen.

Vår lärare måste göra om hela planeringen, och självklart försöka lära oss mer under varje lektion än tidigare. Dessutom får hon lägre lön! Det är helt enkelt oförsvarligt att göra så, mot en höggravid kvinna som redan har fullt upp.

Och vad man än antyder till sitt försvar, är det fullkomigt oacceptabelt att först erbjuda en kurs, och sedan inte kunna hålla vad man lovat! Att halvvägs in i höstterminen skära ned lektionstiden med 33% och påstå att vi ska se håltimmarna som "studietid för tyska", bara för att man vill spara pengar. Hade vi velat gå i en skola där endast hälften av undervisningen är lärarledd, kunde vi ha valt en annan skola, exempelvis Jensen som profilerar sig så - men nu gjorde vi inte det. Vi valde att gå på Viktor Rydbergs Gymnasium på Odenplan, och enligt vad jag kan erinra mig, yttrades inför valet inte ett ord om att antalet lärarledda lektioner i veckan står i direkt proportion till antalet elever i klassen. Det som i stället lyftes fram var vikten av språk, vilket också har blivit ännu viktigare i och med de nyinförda meritpoängen.

Det är för övrigt lite intressant att ledningen just nu sitter och väntar på att vi tio elever ska betala in den "frivilliga terminsavgiften" på tre tusen kronor. Som namnet antyder är det pengar man betalar in om man är nöjd med skolan, och det kan man ju knappast vara om man inte ens får fullständig undervisning... Man förlorar trettio tusen kronor (bara den här terminen), såväl som skolans rykte - och ändå anser man sig vinna på den här nedskärningen.

Det är osmart. Det är elakt. Det är fel.

Ge oss vår lektionstid tillbaka!

1 kommentar:

SKITSKOLOR sa...

Läs om skandalerna på Jensen och andra SKITSKOLOR.

http://www.metrobloggen.se/skitskolor