13 april 2011

Jag tror att...

Jag kan när jag vill,
men jag vill alltför sällan
Jag dras åt två håll
och hamnar mitt emellan

Å ena sidan: Jobba
- eller kanske studera?
Å andra sidan: Skriva
- eller helst fotografera?

Velande och kluven
är jag fast i fällan

Jag sitter mest stilla
och gör ingetdera.

Inga kommentarer: