13 april 2011

Jag tycker att ordet 'tillit' är fantastiskt fint.

Det ser likadant ut åt från båda håll; innebär ingen nivåskillnad individer emellan utan står snarast för ett jämlikt förhållande, byggt delvis på det prestationsorienterade 'förtroende', men minst lika mycket på det mer kravlösa och självklara 'respekt'.

Och så tycker jag om ord med i i. Som individ. Stilig, livlig, ivrig. Och infinit.

Inga kommentarer: